Test

From LinguaBank
Jump to navigation Jump to search
Pien Lubaŋa con omaro lobo kumeno, omiyo iye Wode acel keken, wek dano ducu ma ye en owek to, ento obed ki kwo ma pe tum. Jon 3:16 (ACHBSU 1985)

Apã Wachu prawo gatudjiwa ache wywype, buema bu dja ray etakrãeche, dja ray kuere rupi ache wywy mudjãmbu, go kuere mudjãngipe pacho puy wachullãwerã, go ywadji manombechewerã emi. - Juã 3:16 (GUQLPY)

{{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in {{Template:John 3:16 in


{{